Pokazuje 1-5 z 27 wyników

Czy w pracy ważny jest angielski?

Fakt, że znajomość języka angielskiego jest furtką do lepszej pracy i awansów już nikogo nie dziwi. Im lepszy poziom w jakim mówimy po angielsku tym wyższa szansa na zatrudnienie w prestiżowych firmach. Język angielski w pracy przydaje się praktycznie w …

Alfabet

ALFABET A – [EJ]  B – [BI]  C – [SI]  D – [DI]  E – [I]  F – [EF]  G – [DŻI]  H – [EJCZ] I – [AJ]  J – [DŻEJ]  K – [KEJ]  L – [EL] M – [EM]  …

Przymiotniki

Przymiotniki Użyte zdania: I have a big problem [AJ HAW E BIG PROBLEM] = Ja mam duży problem You have a small flat [JU HAW E SMOL FLAT] = Ty masz małe mieszkanie Your bag is heavy [JOR BAG YZ …

Przydatne pytania i zwroty

Przydatne pytania What do you mean? [ŁAT DU JU MIN?] = co masz na myśli? What do you think? [ŁAT DU JU FYNK?] = co ty sądzisz? Where are you from? [ŁEE AR JU FROM?] = skąd pochodzisz? How are …

TO BE – pytania

Odmiana TO BE w pytaniach Am I? [EM-AJ?] = czy ja jestem? are you? [AR-JU?] = czy ty jesteś? is he? [YZ-HI?] = czy on jest? is she? [YZ-SZI?] = czy ona jest? is it? [YZ-YT?] = czy ono jest? …