Czasowniki – konieczne

Czasowniki


must [MAST] = musieć (ostateczność)

should [SZUD] = powinność

have to [HAW TU] = musieć (niższego stopnia)

may [MEJ] = móc

can [KaeN] = móc, umieć, potrafić

MUST


I must finished this today [AJ MAST FINISZD DYS TEuDEJ] = Muszę to dziś skończyć

HAVE TO


I have to go [AJ HAW TU GOŁ] = Muszę iść

SHOULD


Should be fine [SZUD BI FAJN] = Powinno być dobrze

MAY


May I open the window? [MEJ AJ OŁPEN DE ŁINDOŁ] = Czy mogę otworzyć okno?

CAN


Can I get a bag [KaeN AJ GET E BaeG] = Czy mogę dostać paczkę?

Pamiętaj również o formie COULD [KUD] = mogłabym, mógłbym, która jest formą przeszłą czasownika CAN.

HOMEWORK

  1. Czytaj na głos przez 3-5 minut czasowniki, a także przykłady zdań. Zwróć uwagę na wymowę, zwłaszcza w przypadku czasownika SHOULD.
  2. Spróbuj napisać swoje dowolne zdania z omawianymi czasownikami.
Hej, to ja Adrian. Właśnie uczę się języka ;P

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *