Dni tygodnia

Poniedziałek


Monday [MANDEJ]

On Monday I cook a dinner [ON MANDEJ AJ KUK E DINNAer] = W poniedziałek gotuje obiad

Wtorek


Tuesday [ĆJUZDEJ] 

On Tuesday I have a day off [ON ĆJUZDEJ AJ HAW E DEJ OFF] = We wtorek mam dzień wolny

Środa


Wednesday [ŁENZDEJ]

On Wednesday I go (for a) shopping [ON ŁENZDEJ AJ GOŁ (FOR E) SZOPPin] = W środę idę na zakupy

Zwróć uwagę na formę for = jest ona typowa dla języka polskiego, ale w angielskim formą najwłaściwszą będzie go shopping, for można traktować jako dopuszczalny na tym poziomie polonizm.

Czwartek


Thursday [FERZDEJ]

On Thursday I clean my house [ON FERZDEJ AJ KLIN MAJ HAŁS] = W czwartek sprzątam dom

Piątek


Friday [FRAJDEJ]

On Friday I have a rest after my hard work [ON FRAJDEJ AJ HAW E REST AFTAer MY HARD ŁORK] = W piątek odpoczywam po ciężkiej pracy

Sobota


Saturday [SATEDEJ] 

On Saturday I play football [ON SATEDEJ AJ PLEJ FUTBOL] = W sobote gram w piłkę nożną

Niedziela


Sunday [SANDEJ]

on Sunday I learn English [ON SANDEJ AJ LERN INGLISZ] = W niedziele uczę się angielskiego

Słownictwo


cook [KUK] = gotować

dinner [DINNAer] = obiad

have [HAW] = mieć

day off [DEJ OF] = dzień wolny

go [GOŁ] = iść

for [FOR] = na

shopping [SZOPin] = zakupy

clean [KLIN] = sprzątać

my [MAJ] = mój

house [HAŁS] = dom

rest [REST] = odpoczynek

after [AFTAer] = potem

hard [HARD] = ciężko

work [ŁORK] = praca, pracować

play [PLEJ] = grać

football [FUTBOL] = piłka nożna

learn [LERN] = uczyć się

English [INGLISZ] = angielski

Hej, to ja Adrian. Właśnie uczę się języka ;P

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *