ALFABET


A[EJ] 

B[BI] 

C[SI] 

D[DI] 

E[I] 

F[EF] 

G[DŻI] 

H[EJCZ]

I[AJ] 

J[DŻEJ] 

K[KEJ] 

L[EL]

M[EM] 

N[EN]

O[OŁ] 

P[PI] 

Q[KJU]

R[AR] 

S[ES]

T[TI] 

U[JU] 

V[WI] 

W[DABLJU] 

X[EKS] 

Y[ŁAJ] 

Z[ZED] 

Słownictwo


apple [APYL] = jabłko

be [BI] = być

clean [KLIN] = sprzątać

do [DU] = robić

eight [EJT] = osiem

fine [FAJN] = fajnie

game [GEJM] = gra

home [HOŁM] = dom

ice [AJS] = lód

joke [DŻOŁK] = żart

kind [KAJND] = rodzaj

later [LEJTAer] = później

my [MAJ] = mój

normal [NORMAL] = normalny

only [ONLI] = tylko

plate [PLEJT] = talerz

quarter [KŁARTAer] = ćwierć

rent [RENT] = czynsz

similar [SIMILAr] = podobny

twenty [TŁENTI] = dwadzieścia

under [ANDAer] = pod

volleyball [ŁOLEJBOL] = siatkówka

want [ŁONT] = chcieć

x-ray [EKS-REJ] = prześwietlenie

your [JOR] = twój

zone [ZOŁN] = strefa

Alfabet + słownictwo


A[EJ] for apple

B[BI] for be

C[SI] for clean

D[DI] for do

E[I] for eight

F[EF] for fine

G[DŻI] for game

H[EJCZ] for home

I[AJ] for ice

J[DŻEJ] for joke

K[KEJ] for kind

L[EL] for later

M[EM] for my

N[EN] for normal

O[OŁ] for only

P[PI] for plate

Q[KJU] for quarter

R[AR] for rent

S[ES] for similar

T[TI] for twenty

U[JU] for under

V[WI] for volleyball

W[DABLJU] for want

X[EKS] for x-ray

Y[ŁAJ] for your

Z[ZED] for zone

HOMEWORK:

 1. Przeliteruj i zapisz w zeszycie swoje imię i nazwisko i naucz się tego na pamięć.
 2. Przeliteruj i zapisz w zeszycie 5 wybranych słów z bazy podanej przy alfabecie.

Przymiotniki


Użyte zdania:

 • I have a big problem [AJ HAW E BIG PROBLEM] = Ja mam duży problem
 • You have a small flat [JU HAW E SMOL FLAT] = Ty masz małe mieszkanie
 • Your bag is heavy [JOR BAG YZ HEWI] = Twoja torba jest ciężka
 • Your meat is light [JOR MIT YZ LAJT] = Twoje mięso jest lekkie
 • My brother is tall [MAJ BRADAer YZ TOL] = Mój brat jest wysoki
 • My sister is short [MAJ SISTAer YZ SZORT] = Moja siostra jest niska
 • My car is very long [MAJ KAR YZ WERI LONG] = Mój samochód jest bardzo długi
 • My house is short [MAJ HAŁZ YZ SZORT] = Mój dom jest krótki
 • My home is very near [MAJ HOŁM YZ WERI NIR] = Mój dom jest bardzo blisko
 • Your home is so far [JOR HOŁM YZ SOŁ FAR] = Twój dom jest tak daleko
 • My room is very clean [MAJ ROUM YZ WERI KLIN] = Mój pokój jest bardzo czysty
 • Your office is so dirty [JOR OFFIS YZ SOŁ DERTI] = Twoje biuro jest bardzo brudne
 • This floor is dry [DYS FLOUR YZ DŻRAJ] = Ta podłoga jest sucha
 • This mop is wet [DYS MOP YZ ŁET] = Ten mop jest mokry
 • My telephone was very cheap [MAJ TELEFOŁN ŁOZ WERI CZIP] = Mój telefon był bardzo tani
 • Your computer was so expensive [JOR KOMPJUTAer ŁOZ SOŁ EKSPENSIW] = Twój komputer był bardzo drogi

Użyte słownictwo:


 • big [BIG] = duży
 • small [SMOL] = mały
 • heavy [HEWI] = ciężkie
 • light [LAJT] = lekkie
 • tall [TOL] = wysoki
 • short [SZORT] = niski
 • long [LONG] = długi
 • short [SZORT] = krótki
 • near [NIR] = blisko
 • far [FAR] = daleko
 • clean [KLIN] = czysty
 • dirty [DERTI] = brudny
 • dry [DŻRAJ] = suchy
 • wet [ŁET] = mokry
 • cheap [CZIP] = tani
 • expensive [EKSPENSIW] = drogi

Przydatne pytania


What do you mean? [ŁAT DU JU MIN?] = co masz na myśli?

What do you think? [ŁAT DU JU FYNK?] = co ty sądzisz?

Where are you from? [ŁEE AR JU FROM?] = skąd pochodzisz?

How are you? [HAŁ AR JU?] = jak się masz?

How old are you? [HAŁ OLD AR JU?] = ile masz lat?

Who Am I? [wHU EM AJ?] = kim ja jestem?

Do you know where Am I? [DU JU NOŁ ŁEE EM AJ?] = czy ty wiesz gdzie ja jestem?

Could you help me? [KUD JU HELP MI?] = czy mógłbyś mi pomóc?

Zdania


I don’t know [AJ DONT NOŁ] = ja nie wiem

I don’t remember [AJ DONT RIMEMBAer] = nie pamiętam

Pytania przydatne w pracy


Are you busy? [AR JU BIZI?] = czy ty jesteś zajęty?

Are you tired? [AR JU TAJRED?] = czy ty jesteś zmęczony?

How are you? [HAŁ AR JU?] = jak się masz?

What is the time? [ŁAT YZ DE TAJM?] = która jest godzina?

When is break? [ŁEN YZ BREJK?] = kiedy jest przerwa?

Are you working tomorrow? [AR JU ŁORKIN TUMORROŁ?] = czy ty pracujesz jutro?

HOMEWORK

 • Zapoznaj się z pytaniami i odpowiedziami i przez 3-5 minut czytaj je na głos po polsku i angielsku.
 • Zapisz sobie pytania i odpowiedzi w zeszycie.

Odmiana TO BE w pytaniach


Am I? [EM-AJ?] = czy ja jestem?

are you? [AR-JU?] = czy ty jesteś?

is he? [YZ-HI?] = czy on jest?

is she? [YZ-SZI?] = czy ona jest?

is it? [YZ-YT?] = czy ono jest?

are we? [AR-ŁI?] = czy my jesteśmy?

are you? [AR-JU?] = czy wy jesteście?

are they? [AR-DEJ?] = czy one, oni są?

Słownictwo


busy [BIZI] = zajęty

funny [FANI] = zabawny

happy [HAPI] = szczęśliwy

beautiful [BJUTIFUL] = piękna

polite [POLAJT] = grzeczne

friends [FRJENDS] =przyjaciółmi, przyjaciele

crazy [KREJZI] = szaleni, szalony, szalona

home [HOŁM] = dom

Odmiana + słownictwo


Am I busy? [EM-AJ BIZI?] = czy ja jestem zajęty?

Are you funny? [AR-JU FANI?] = czy ty jesteś zabawny?

Is he happy? [YZ-HI HAPI?] = czy on jest szczęśliwy?

Is she beautiful? [YZ-SZI BJUTIFUL?] = czy ona jest piękna?

Is it polite? [YZ-YT POLAJT?] = czy ono (np. dziecko) jest grzeczne?

Are we friends? [AR-ŁI FRJENDS?] = czy my jesteśmy przyjaciółmi?

Are you crazy? [AR-JU KREJZI?] = czy wy jesteście szaleni?

Are they at home? [AR-DEJ ET HOŁM?] = czy oni są w domu?

HOMEWORK

 1. Przepisz do zeszytu osoby, odmianę TO BE wraz z przykładowymi określeniami – pamiętaj również że wszystkie usłyszane przykłady w lekcji masz do dyspozycji pod nagraniem w formie tekstowej (powyżej).
 2. Przeczytaj to co zapisałaś w zeszycie na głos kilka razy (poświęć temu około 5 minut)
 3. Spróbuj napisać swoją odmianę TO BE ze swoimi określeniami (8 osób wraz z formami osobowymi + 8 różnych określeń)
 4. Uśmiechnij się 🙂

TO BE – przeczenia – odmiana


I am not [AJ-EM NOT] = ja nie jestem

you are not [JU-AR NOT] = ty nie jesteś

he is not [HI-YZ NOT] = on nie jest

she is not [SZI-YZ NOT] = ona nie jest

it is not [YT-YZ NOT] = ono nie jest

we are not [ŁI-AR NOT] = my nie jesteśmy

you are not  [JU-AR NOT] = wy nie jesteście

they are not [DEJ-AR NOT] = oni nie są

Formy osobowe


am [EM] = jestem

is [YZ] = jest

are [AR] = są

Słownictwo


funny [FANI] = zabawny

crazy [KREJZI] = szalony

handsome [HANDSOM] = przystojny

pretty [PRITI] = ładna

polite [POLAJT] = grzeczne

home [ HOŁM] = dom, domu

together [TUGEDAer] = razem

clever [KLEWAer] = bystry, bystrzy

Zdania z określeniami


I am not funny [AJ-ME NOT FANI] = ja nie jestem zabawny

you are not crazy [JU-AR NOT KREJZI] = ty nie jesteś szalony

he is not handsome [HI-YZ NOT HANDSOM] = on nie jest przystojny

she is not pretty [SZI-YZ NOT PRITI] = ona nie jest ładna

it is not polite [YT-YZ NOT POLAJT] = ono (np. dziecko) nie jest grzeczne

we are not at home [ŁI-AR NOT ET HOŁM] = my nie jesteśmy w domu

you are not together [JU-AR NOT TUGEDAer] = wy nie jesteście razem

they are not clever [DEJ-AR NOT KLEWAer] = oni nie są bystrzy

HOMEWORK

 1. Przepisz do zeszytu osoby, odmianę TO BE w zdaniach przeczących – wraz z przykładowymi określeniami – pamiętaj również że wszystkie usłyszane przykłady w lekcji masz do dyspozycji pod nagraniem w formie tekstowej (powyżej)
 2. Przeczytaj to co zapisałaś w zeszycie na głos kilka razy (poświęć temu około 5 minut)
 3. Spróbuj napisać swoją odmianę TO BE w przeczeniach ze swoimi określeniami (8 osób wraz z formami osobowymi + 8 różnych określeń)
 4. Nie poddawaj się 🙂

Liczba pojedyncza


I [AJ] = Ja

you [JU] = ty

he [HI] = on

she [SZI] = ona

it [YT] = ono

Liczba mnoga


we [ŁI] = my

you [JU] = wy

they [DEJ] = one, oni

Formy osobowe


am [EM] = jestem

is[YZ] = jest

are [AR] = są

Odmiana TO BE


I am [AJ EM] = Ja jestem

you are [JU AR] = ty jesteś

he is [HI YZ] = on jest

she is [SZI YZ] = ona jest

it is [YT YZ] = ono jest

we are [ŁI AR] = my jesteśmy

you are [JU AR] = wy jesteście

they are [DEJ AR] = one, oni są

Słownictwo


funny [FANY] = zabawny, zabawna

crazy [KREJZI] = szalony, szalona

handsome [HANDSOM] = przystojny

pretty [PRITI] = ładna

polite [POLAJT] = grzeczny, grzeczna

friends [FRJENDS] = przyjaciele, przyjaciółki

at home [ET-HOŁM] = w domu

together [TUGEDAer] – razem

Odmiana + słownictwo


I am funny [AJ EM FANI] = Ja jestem zabawny

You are crazy [JU AR KREJZI] = ty jesteś szalony

He is handsome [HI YZ HANDSOM] = on jest przystojny

She is pretty [SZI YZ PRITTI] = ona jest ładna

It is polite [YT YZ POLAJT] = ono jest grzeczne

We are friends [ŁI AR FRJENDS] = my jesteśmy przyjaciółmi

You are at home [JU AR ET HOŁM] = wy jesteście w domu

They are together [DEJ AR TUGEDAer] = oni są razem

Pamiętajcie, że w środku zdania z WIELKIEJ litery napiszemy jedynie I – ja, wszystkie pozostałe osoby piszemy z WIELKIEJ litery tylko na początku zdania, w środku zdania z MAŁEJ litery. Dlatego też ten zapis stosujemy już przedstawiając konstrukcję, by nie uczyć i nie przyzwyczajać was do błędnych nawyków.

Należy zwrócić uwagę, iż poprawna wymowa to “yz” – słychać bardziej “y” niż “i”.

HOMEWORK

 1. Przepisz do zeszytu osoby, odmianę TO be wraz z przykładowymi określeniami – pamiętaj również że wszystkie usłyszane przykłady w lekcji masz do dyspozycji pod nagraniem w formie tekstowej (powyżej).
 2. Przeczytaj to co zapisałeś w zeszycie na głos kilka razy (poświęć temu około 5 minut)
 3. Spróbuj napisać swoją odmianę TO BE ze swoimi określeniami (8 osób wraz z formami osobowymi + 8 różnych określeń)
 4. Nie łam się 🙂

TO BE – odmiana – pytania


Am I? [EM-AJ?] = czy ja jestem?

are you? [AR-JU?] = czy ty jesteś?

is he? [YZ-HI?] = czy on jest?

is she? [YZ-SZI?] = czy ona jest?

is it? [YZ-YT?] = czy ono jest?

are we? [AR-ŁI?] = czy my jesteśmy?

are you? [AR-JU?] = czy wy jesteście?

are they? [AR-DEJ?] = czy one, oni są?

TO BE – odmiana – twierdzenia


I am [AJ EM] = Ja jestem

you are [JU AR] = ty jesteś

he is [HI YZ] = on jest

she is [SZI YZ] = ona jest

it is [YT YZ] = ono jest

we are [ŁI AR] = my jesteśmy

you are [JU AR] = wy jesteście

they are [DEJ AR] = one, oni są

TO BE – odmiana – przeczenia


I am not [AJ-EM NOT] = ja nie jestem

you are not [JU-AR NOT] = ty nie jesteś

he is not [HI-YZ NOT] = on nie jest

she is not [SZI-YZ NOT] = ona nie jest

it is not [YT-YZ NOT] = ono nie jest

we are not [ŁI-AR NOT] = my nie jesteśmy

you are not  [JU-AR NOT] = wy nie jesteście

they are not [DEJ-AR NOT] = oni nie są

Słownictwo


good [GUD] = dobry

stupid [ŚCJUPID] = głupi, głupia

strong [STRONG] = silny

talkative [TOKATIW] = gadatliwa

child [CZAJLD] = dziecko

silly [SILI] = głupkowaci

tired [TAJRED] = zmęczeni

cinema [SINEMA] = kino

Pytania


Am I good? [EM-AJ GUD?] = czy ja jestem dobry?

Are you stupid? [AR-JU ŚCJUPID?] = czy ty jesteś głupi?

Is he strong? [YZ-HI STRONG?] = czy on jest silny?

Is she talkative? [YZ-SZI TOKATIW?] = czy ona jest gadatliwa?

Is it a child? [YZ-YT E CZAJLD?] = czy ono jest dzieckiem?

Are we silly? [AR-ŁI SILI?] = czy my jesteśmy głupkowaci?

Are you tired? [AR-JU TAJRED?] = czy wy jesteście zmęczeni?

Are they in the cinema? [AR-DEJ IN DE SINEMA?] = czy oni są w kinie?

Zdania twierdzące


I am good [AJ-EM GUD] = ja jestem dobry

You are stupid [JU-AR SĆJUPID] = ty jesteś głupi, głupia

He is strong [HI-YZ STRONG] = on jest silny

She is talkative [SZI YZ TOKATIW] = ona jest gadatliwa

It is a child [YT-YZ E CZAJLD] = ono jest dzieckiem

We are silly [ŁI-AR SILI] = my jesteśmy głupkowaci

You are tired [JU-AR TAJRED] = wy jesteście zmęczeni

They are in the cinema [DEJ-AR IN DE SINEMA] = oni są w kinie

Zdania przeczące


I am not good [AJ-EM NOT GUD] = ja nie jestem dobry

You are not stupid [JU-AR NOT ŚCJUPID] = ty nie jesteś głupi

He is not strong [HI-YZ NOT STRONG] = on nie jest silny

She is not talkative [SZI-YZ NOT TOKATIW] = ona nie jest gadatliwa

It is not a child [YT-YZ NOT E CZAJLD] = ono nie jest dzieckiem

We are not silly [ŁI-AR NOT SILI] = my nie jesteśmy głupkowaci

You are not tired [JU-AR NOT TIRED] = wy nie jesteście zmęczeni

They are not in the cinema [DEJ-AR NOT IN DE SINEMA] = oni nie są w kinie

 • Him = Jego
 • Her = Jej
 • Your = Twoje
 • My = Moje

Konstrukcja “HERE ARE


here [HIJE] = tutaj

here are [HIJE AR] = tutaj są

here are not [HIJE AR NOT] = tutaj nie są

are here? [AR HIJE?] = czy tu są?

Zdania


Here are my things [HIJE AR MAJ FINGS] = Tutaj są moje rzeczy

Here are not my things [HIJE AR NOT MA FINGS] = Tutaj nie są moje rzeczy

Are here my things? [AR HIJE MAJ FINGS?] = Czy tutaj są moje rzeczy?

Here are my chairs in my room [HIJE AR MAJ CZERS IN MAJ RUM] = Tutaj są moje krzesła w moim pokoju

Here are not my chairs in my room [HIJE AR NOT MAJ CZERS IN MAJ RUM] = Tutaj nie są w moim pokoju moje krzesła

Are here my chairs in my room? [AR HIJE MAJ CZERS IN MAJ RUM] = Czy są tutaj w moim pokoju moje krzesła?

HOMEWORK

 1. Przeczytaj uważnie zdania na głos, poświęć temu 3-5 minut.
 2. Zwróć uwagę na wymowę is not = isn’t jak i are not = aren’t.
 3. Napisz swoje przykłady zdań dla konstrukcji HERE ARE w przypadku twierdzenia, przeczenia i pytania.

Konstrukcja


here [HIJE] = tutaj

here is [HIJE YZ] = tutaj jest

here is not [HIJE YZ NOT] = tutaj nie jest

is here? [YZ HIJE?] = czy tutaj jest?

Zdania


Here is my work [HIJE YZ MAJ ŁORK] = tutaj jest moja praca

Here is not my work [HIJE YZ NOT MAJ ŁORK = tutaj nie jest moja praca

Is here my work? [YZ HIJE MAJ ŁORK?] = czy tutaj jest moja praca?


Here is my work in London [HIJE YZ NOT MAJ ŁORK IN LONDyN] = tutaj jest moja praca w Londynie

Here is not my work in London [HIJE YZ NOT MAJ ŁORK IN LONDyN] = tutaj nie jest moja praca w Londynie

Is here my work in London? [YZ HIJE MAJ ŁORK IN LONDyN] = czy tutaj jest moja praca w Londynie?

HOMEWORK

 1. Poświęć 3-5 minut na przeczytanie zdań i poćwicz wymowę słówka HERE. Zwróć uwagę na HERE I HEAR 🙂
 2. Napisz swoje przykłady dla konstrukcji HERE IS w zdaniu twierdzącym, pytaniu i przeczeniu.
 3. Good luck. 😉