Odmiana TO BE w pytaniach


Am I? [EM-AJ?] = czy ja jestem?

are you? [AR-JU?] = czy ty jesteś?

is he? [YZ-HI?] = czy on jest?

is she? [YZ-SZI?] = czy ona jest?

is it? [YZ-YT?] = czy ono jest?

are we? [AR-ŁI?] = czy my jesteśmy?

are you? [AR-JU?] = czy wy jesteście?

are they? [AR-DEJ?] = czy one, oni są?

Słownictwo


busy [BIZI] = zajęty

funny [FANI] = zabawny

happy [HAPI] = szczęśliwy

beautiful [BJUTIFUL] = piękna

polite [POLAJT] = grzeczne

friends [FRJENDS] =przyjaciółmi, przyjaciele

crazy [KREJZI] = szaleni, szalony, szalona

home [HOŁM] = dom

Odmiana + słownictwo


Am I busy? [EM-AJ BIZI?] = czy ja jestem zajęty?

Are you funny? [AR-JU FANI?] = czy ty jesteś zabawny?

Is he happy? [YZ-HI HAPI?] = czy on jest szczęśliwy?

Is she beautiful? [YZ-SZI BJUTIFUL?] = czy ona jest piękna?

Is it polite? [YZ-YT POLAJT?] = czy ono (np. dziecko) jest grzeczne?

Are we friends? [AR-ŁI FRJENDS?] = czy my jesteśmy przyjaciółmi?

Are you crazy? [AR-JU KREJZI?] = czy wy jesteście szaleni?

Are they at home? [AR-DEJ ET HOŁM?] = czy oni są w domu?

HOMEWORK

 1. Przepisz do zeszytu osoby, odmianę TO BE wraz z przykładowymi określeniami – pamiętaj również że wszystkie usłyszane przykłady w lekcji masz do dyspozycji pod nagraniem w formie tekstowej (powyżej).
 2. Przeczytaj to co zapisałaś w zeszycie na głos kilka razy (poświęć temu około 5 minut)
 3. Spróbuj napisać swoją odmianę TO BE ze swoimi określeniami (8 osób wraz z formami osobowymi + 8 różnych określeń)
 4. Uśmiechnij się 🙂

TO BE – przeczenia – odmiana


I am not [AJ-EM NOT] = ja nie jestem

you are not [JU-AR NOT] = ty nie jesteś

he is not [HI-YZ NOT] = on nie jest

she is not [SZI-YZ NOT] = ona nie jest

it is not [YT-YZ NOT] = ono nie jest

we are not [ŁI-AR NOT] = my nie jesteśmy

you are not  [JU-AR NOT] = wy nie jesteście

they are not [DEJ-AR NOT] = oni nie są

Formy osobowe


am [EM] = jestem

is [YZ] = jest

are [AR] = są

Słownictwo


funny [FANI] = zabawny

crazy [KREJZI] = szalony

handsome [HANDSOM] = przystojny

pretty [PRITI] = ładna

polite [POLAJT] = grzeczne

home [ HOŁM] = dom, domu

together [TUGEDAer] = razem

clever [KLEWAer] = bystry, bystrzy

Zdania z określeniami


I am not funny [AJ-ME NOT FANI] = ja nie jestem zabawny

you are not crazy [JU-AR NOT KREJZI] = ty nie jesteś szalony

he is not handsome [HI-YZ NOT HANDSOM] = on nie jest przystojny

she is not pretty [SZI-YZ NOT PRITI] = ona nie jest ładna

it is not polite [YT-YZ NOT POLAJT] = ono (np. dziecko) nie jest grzeczne

we are not at home [ŁI-AR NOT ET HOŁM] = my nie jesteśmy w domu

you are not together [JU-AR NOT TUGEDAer] = wy nie jesteście razem

they are not clever [DEJ-AR NOT KLEWAer] = oni nie są bystrzy

HOMEWORK

 1. Przepisz do zeszytu osoby, odmianę TO BE w zdaniach przeczących – wraz z przykładowymi określeniami – pamiętaj również że wszystkie usłyszane przykłady w lekcji masz do dyspozycji pod nagraniem w formie tekstowej (powyżej)
 2. Przeczytaj to co zapisałaś w zeszycie na głos kilka razy (poświęć temu około 5 minut)
 3. Spróbuj napisać swoją odmianę TO BE w przeczeniach ze swoimi określeniami (8 osób wraz z formami osobowymi + 8 różnych określeń)
 4. Nie poddawaj się 🙂

Liczba pojedyncza


I [AJ] = Ja

you [JU] = ty

he [HI] = on

she [SZI] = ona

it [YT] = ono

Liczba mnoga


we [ŁI] = my

you [JU] = wy

they [DEJ] = one, oni

Formy osobowe


am [EM] = jestem

is[YZ] = jest

are [AR] = są

Odmiana TO BE


I am [AJ EM] = Ja jestem

you are [JU AR] = ty jesteś

he is [HI YZ] = on jest

she is [SZI YZ] = ona jest

it is [YT YZ] = ono jest

we are [ŁI AR] = my jesteśmy

you are [JU AR] = wy jesteście

they are [DEJ AR] = one, oni są

Słownictwo


funny [FANY] = zabawny, zabawna

crazy [KREJZI] = szalony, szalona

handsome [HANDSOM] = przystojny

pretty [PRITI] = ładna

polite [POLAJT] = grzeczny, grzeczna

friends [FRJENDS] = przyjaciele, przyjaciółki

at home [ET-HOŁM] = w domu

together [TUGEDAer] – razem

Odmiana + słownictwo


I am funny [AJ EM FANI] = Ja jestem zabawny

You are crazy [JU AR KREJZI] = ty jesteś szalony

He is handsome [HI YZ HANDSOM] = on jest przystojny

She is pretty [SZI YZ PRITTI] = ona jest ładna

It is polite [YT YZ POLAJT] = ono jest grzeczne

We are friends [ŁI AR FRJENDS] = my jesteśmy przyjaciółmi

You are at home [JU AR ET HOŁM] = wy jesteście w domu

They are together [DEJ AR TUGEDAer] = oni są razem

Pamiętajcie, że w środku zdania z WIELKIEJ litery napiszemy jedynie I – ja, wszystkie pozostałe osoby piszemy z WIELKIEJ litery tylko na początku zdania, w środku zdania z MAŁEJ litery. Dlatego też ten zapis stosujemy już przedstawiając konstrukcję, by nie uczyć i nie przyzwyczajać was do błędnych nawyków.

Należy zwrócić uwagę, iż poprawna wymowa to “yz” – słychać bardziej “y” niż “i”.

HOMEWORK

 1. Przepisz do zeszytu osoby, odmianę TO be wraz z przykładowymi określeniami – pamiętaj również że wszystkie usłyszane przykłady w lekcji masz do dyspozycji pod nagraniem w formie tekstowej (powyżej).
 2. Przeczytaj to co zapisałeś w zeszycie na głos kilka razy (poświęć temu około 5 minut)
 3. Spróbuj napisać swoją odmianę TO BE ze swoimi określeniami (8 osób wraz z formami osobowymi + 8 różnych określeń)
 4. Nie łam się 🙂

TO BE – odmiana – pytania


Am I? [EM-AJ?] = czy ja jestem?

are you? [AR-JU?] = czy ty jesteś?

is he? [YZ-HI?] = czy on jest?

is she? [YZ-SZI?] = czy ona jest?

is it? [YZ-YT?] = czy ono jest?

are we? [AR-ŁI?] = czy my jesteśmy?

are you? [AR-JU?] = czy wy jesteście?

are they? [AR-DEJ?] = czy one, oni są?

TO BE – odmiana – twierdzenia


I am [AJ EM] = Ja jestem

you are [JU AR] = ty jesteś

he is [HI YZ] = on jest

she is [SZI YZ] = ona jest

it is [YT YZ] = ono jest

we are [ŁI AR] = my jesteśmy

you are [JU AR] = wy jesteście

they are [DEJ AR] = one, oni są

TO BE – odmiana – przeczenia


I am not [AJ-EM NOT] = ja nie jestem

you are not [JU-AR NOT] = ty nie jesteś

he is not [HI-YZ NOT] = on nie jest

she is not [SZI-YZ NOT] = ona nie jest

it is not [YT-YZ NOT] = ono nie jest

we are not [ŁI-AR NOT] = my nie jesteśmy

you are not  [JU-AR NOT] = wy nie jesteście

they are not [DEJ-AR NOT] = oni nie są

Słownictwo


good [GUD] = dobry

stupid [ŚCJUPID] = głupi, głupia

strong [STRONG] = silny

talkative [TOKATIW] = gadatliwa

child [CZAJLD] = dziecko

silly [SILI] = głupkowaci

tired [TAJRED] = zmęczeni

cinema [SINEMA] = kino

Pytania


Am I good? [EM-AJ GUD?] = czy ja jestem dobry?

Are you stupid? [AR-JU ŚCJUPID?] = czy ty jesteś głupi?

Is he strong? [YZ-HI STRONG?] = czy on jest silny?

Is she talkative? [YZ-SZI TOKATIW?] = czy ona jest gadatliwa?

Is it a child? [YZ-YT E CZAJLD?] = czy ono jest dzieckiem?

Are we silly? [AR-ŁI SILI?] = czy my jesteśmy głupkowaci?

Are you tired? [AR-JU TAJRED?] = czy wy jesteście zmęczeni?

Are they in the cinema? [AR-DEJ IN DE SINEMA?] = czy oni są w kinie?

Zdania twierdzące


I am good [AJ-EM GUD] = ja jestem dobry

You are stupid [JU-AR SĆJUPID] = ty jesteś głupi, głupia

He is strong [HI-YZ STRONG] = on jest silny

She is talkative [SZI YZ TOKATIW] = ona jest gadatliwa

It is a child [YT-YZ E CZAJLD] = ono jest dzieckiem

We are silly [ŁI-AR SILI] = my jesteśmy głupkowaci

You are tired [JU-AR TAJRED] = wy jesteście zmęczeni

They are in the cinema [DEJ-AR IN DE SINEMA] = oni są w kinie

Zdania przeczące


I am not good [AJ-EM NOT GUD] = ja nie jestem dobry

You are not stupid [JU-AR NOT ŚCJUPID] = ty nie jesteś głupi

He is not strong [HI-YZ NOT STRONG] = on nie jest silny

She is not talkative [SZI-YZ NOT TOKATIW] = ona nie jest gadatliwa

It is not a child [YT-YZ NOT E CZAJLD] = ono nie jest dzieckiem

We are not silly [ŁI-AR NOT SILI] = my nie jesteśmy głupkowaci

You are not tired [JU-AR NOT TIRED] = wy nie jesteście zmęczeni

They are not in the cinema [DEJ-AR NOT IN DE SINEMA] = oni nie są w kinie

 • Him = Jego
 • Her = Jej
 • Your = Twoje
 • My = Moje

Konstrukcja “HERE ARE


here [HIJE] = tutaj

here are [HIJE AR] = tutaj są

here are not [HIJE AR NOT] = tutaj nie są

are here? [AR HIJE?] = czy tu są?

Zdania


Here are my things [HIJE AR MAJ FINGS] = Tutaj są moje rzeczy

Here are not my things [HIJE AR NOT MA FINGS] = Tutaj nie są moje rzeczy

Are here my things? [AR HIJE MAJ FINGS?] = Czy tutaj są moje rzeczy?

Here are my chairs in my room [HIJE AR MAJ CZERS IN MAJ RUM] = Tutaj są moje krzesła w moim pokoju

Here are not my chairs in my room [HIJE AR NOT MAJ CZERS IN MAJ RUM] = Tutaj nie są w moim pokoju moje krzesła

Are here my chairs in my room? [AR HIJE MAJ CZERS IN MAJ RUM] = Czy są tutaj w moim pokoju moje krzesła?

HOMEWORK

 1. Przeczytaj uważnie zdania na głos, poświęć temu 3-5 minut.
 2. Zwróć uwagę na wymowę is not = isn’t jak i are not = aren’t.
 3. Napisz swoje przykłady zdań dla konstrukcji HERE ARE w przypadku twierdzenia, przeczenia i pytania.

Konstrukcja


here [HIJE] = tutaj

here is [HIJE YZ] = tutaj jest

here is not [HIJE YZ NOT] = tutaj nie jest

is here? [YZ HIJE?] = czy tutaj jest?

Zdania


Here is my work [HIJE YZ MAJ ŁORK] = tutaj jest moja praca

Here is not my work [HIJE YZ NOT MAJ ŁORK = tutaj nie jest moja praca

Is here my work? [YZ HIJE MAJ ŁORK?] = czy tutaj jest moja praca?


Here is my work in London [HIJE YZ NOT MAJ ŁORK IN LONDyN] = tutaj jest moja praca w Londynie

Here is not my work in London [HIJE YZ NOT MAJ ŁORK IN LONDyN] = tutaj nie jest moja praca w Londynie

Is here my work in London? [YZ HIJE MAJ ŁORK IN LONDyN] = czy tutaj jest moja praca w Londynie?

HOMEWORK

 1. Poświęć 3-5 minut na przeczytanie zdań i poćwicz wymowę słówka HERE. Zwróć uwagę na HERE I HEAR 🙂
 2. Napisz swoje przykłady dla konstrukcji HERE IS w zdaniu twierdzącym, pytaniu i przeczeniu.
 3. Good luck. 😉

Zwroty oficjalne


 • powitalne:

Good Morning [GUD MORNIN] = dzień dobry

Good Afternoon [GUD AFTERNUON] = dzień dobry – po godzinie 12.00

Good Evening [GUD IWNIN] = dobry wieczór – po godzinie 18.00

 • pożegnalne:

Good Bye [GUD BAJ] = do widzenia

Good Night [GUD NAJT] = dobranoc

Zwroty nieoficjalne


 • powitalne:

Hello [HELOŁ] = witaj

Hi [HAJ] = cześć

Hiya [HIJA] = siema

 • pożegnalne:

See you later [SI JU LEJTAer] = do zobaczenia później

See you soon [SI JU SUN] = do zobaczenia wkrótce

Formy skrócone


Morning [MORNIN]

Afternoon [AFTERNUON]

Evening [IWNIN]

W formach skróconych przedstawiamy sposób w jaki Brytyjczycy lubią się witać. Jest to forma nieformalna i typowo slangowa, ale dopuszczalna w komunikacji.

KOLORY:

ŻÓŁTY


Yellow [JELOŁ] = żółty

The sun is yellow [DE SAN YZ JELOŁ] = słońce jest żółte

CZERWONY


Red [RED] = czerwony

My pen is red [MAJ PEN YZ RED] = mój długopis jest czerwony

RÓŻOWY


Pink [PINK] = różowy

The panther was pink [DE PANTAer YZ PINK] = pantera jest różowa

POMARAŃCZOWY


Orange [ORENDŻ] – pomarańczowy

My walls are orange [MAJ WOLLS AR ORENDŻ] – moje ściany są pomarańczowe

NIEBIESKI


Blue [BLU] – niebieski

My chair is blue [MAJ CZEr YZ BLU] – moje krzesło jest niebieskie

ZIELONY


Green [GRIN] = zielony

The grass is green [DE GRASS YZ GRIN] = trawa jest zielona

BIAŁY


White [ŁAJT] – biały

The light is white [DE LAJT YZ ŁAJT] = światło jest białe

CZARNY


Black [BL(ae)K] = czarny

My pencil is black [MAJ PENSIL YZ BL(ae)K] = mój ołówek jest czarny

BRĄZOWY


Brown [BRAŁN] = brązowy

My board is brown [MAJ BOŁRD YZ BRAŁN] = moja tablica jest brązowa

CIEMNY


Dark [DARK] = ciemny

The day is dark [DE DEJ YZ DARK] = dzień jest ciemny

JASNY


Bright [BRAJT] = jasny

This night is bright [DYS NAJT YZ BRAJT] = ta noc jest jasna

Powyżej możesz zapoznać się zarówno ze słownictwem związanym z podstawową bazą kolorów, jak również przykładowe zdania. Spójrz jakie tworzenie może być proste. Pamiętaj, że uczenie się poprzez praktyczne zdania sprawia, że jesteś w stanie zapamiętać więcej słówek i więcej powiedzieć.

HOMEWORK

 1. Zanotuj w zeszycie przykłady zdań oraz słownictwo z lekcji związanej z kolorami.
 2. Następnie poświęć 3-5 minut na czytanie na głos słownictwa oraz przykładów zdań.
 3. Dodatkowo, możesz również stworzyć swoje przykłady zdań z kolorami. Good luck!

Poniedziałek


Monday [MANDEJ]

On Monday I cook a dinner [ON MANDEJ AJ KUK E DINNAer] = W poniedziałek gotuje obiad

Wtorek


Tuesday [ĆJUZDEJ] 

On Tuesday I have a day off [ON ĆJUZDEJ AJ HAW E DEJ OFF] = We wtorek mam dzień wolny

Środa


Wednesday [ŁENZDEJ]

On Wednesday I go (for a) shopping [ON ŁENZDEJ AJ GOŁ (FOR E) SZOPPin] = W środę idę na zakupy

Zwróć uwagę na formę for = jest ona typowa dla języka polskiego, ale w angielskim formą najwłaściwszą będzie go shopping, for można traktować jako dopuszczalny na tym poziomie polonizm.

Czwartek


Thursday [FERZDEJ]

On Thursday I clean my house [ON FERZDEJ AJ KLIN MAJ HAŁS] = W czwartek sprzątam dom

Piątek


Friday [FRAJDEJ]

On Friday I have a rest after my hard work [ON FRAJDEJ AJ HAW E REST AFTAer MY HARD ŁORK] = W piątek odpoczywam po ciężkiej pracy

Sobota


Saturday [SATEDEJ] 

On Saturday I play football [ON SATEDEJ AJ PLEJ FUTBOL] = W sobote gram w piłkę nożną

Niedziela


Sunday [SANDEJ]

on Sunday I learn English [ON SANDEJ AJ LERN INGLISZ] = W niedziele uczę się angielskiego

Słownictwo


cook [KUK] = gotować

dinner [DINNAer] = obiad

have [HAW] = mieć

day off [DEJ OF] = dzień wolny

go [GOŁ] = iść

for [FOR] = na

shopping [SZOPin] = zakupy

clean [KLIN] = sprzątać

my [MAJ] = mój

house [HAŁS] = dom

rest [REST] = odpoczynek

after [AFTAer] = potem

hard [HARD] = ciężko

work [ŁORK] = praca, pracować

play [PLEJ] = grać

football [FUTBOL] = piłka nożna

learn [LERN] = uczyć się

English [INGLISZ] = angielski