Okoliczniki czasu

ALWAYS

SOMETIMES

NEVER

RARELY

SELDOM

OFTEN

USUALLY

ONCE FOR A WHILE

NOW

RIGHT NOW

AT THE MOMENT

I eat a breakfast at 9 o’clock

I’m going now

przeszle

Yesterday

The day before yesterday

last

I watched TV yesterday

przyszle:

tomorrow

the day after tomorrow

I’m going work tomorrow

Hej, to ja Adrian. Właśnie uczę się języka ;P

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *