Przymiotniki

Przymiotniki


Użyte zdania:

 • I have a big problem [AJ HAW E BIG PROBLEM] = Ja mam duży problem
 • You have a small flat [JU HAW E SMOL FLAT] = Ty masz małe mieszkanie
 • Your bag is heavy [JOR BAG YZ HEWI] = Twoja torba jest ciężka
 • Your meat is light [JOR MIT YZ LAJT] = Twoje mięso jest lekkie
 • My brother is tall [MAJ BRADAer YZ TOL] = Mój brat jest wysoki
 • My sister is short [MAJ SISTAer YZ SZORT] = Moja siostra jest niska
 • My car is very long [MAJ KAR YZ WERI LONG] = Mój samochód jest bardzo długi
 • My house is short [MAJ HAŁZ YZ SZORT] = Mój dom jest krótki
 • My home is very near [MAJ HOŁM YZ WERI NIR] = Mój dom jest bardzo blisko
 • Your home is so far [JOR HOŁM YZ SOŁ FAR] = Twój dom jest tak daleko
 • My room is very clean [MAJ ROUM YZ WERI KLIN] = Mój pokój jest bardzo czysty
 • Your office is so dirty [JOR OFFIS YZ SOŁ DERTI] = Twoje biuro jest bardzo brudne
 • This floor is dry [DYS FLOUR YZ DŻRAJ] = Ta podłoga jest sucha
 • This mop is wet [DYS MOP YZ ŁET] = Ten mop jest mokry
 • My telephone was very cheap [MAJ TELEFOŁN ŁOZ WERI CZIP] = Mój telefon był bardzo tani
 • Your computer was so expensive [JOR KOMPJUTAer ŁOZ SOŁ EKSPENSIW] = Twój komputer był bardzo drogi

Użyte słownictwo:


 • big [BIG] = duży
 • small [SMOL] = mały
 • heavy [HEWI] = ciężkie
 • light [LAJT] = lekkie
 • tall [TOL] = wysoki
 • short [SZORT] = niski
 • long [LONG] = długi
 • short [SZORT] = krótki
 • near [NIR] = blisko
 • far [FAR] = daleko
 • clean [KLIN] = czysty
 • dirty [DERTI] = brudny
 • dry [DŻRAJ] = suchy
 • wet [ŁET] = mokry
 • cheap [CZIP] = tani
 • expensive [EKSPENSIW] = drogi
Hej, to ja Adrian. Właśnie uczę się języka ;P

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *