Questions

Pytajniki


WHO [wHU] = kto?

WHEN [ŁEN] = kiedy?

WHERE [ŁEe] = gdzie?

WHY [ŁAJ] = dlaczego?

WHAT [ŁAT] = co?

HOW [HAŁ] = jak? ile?

Słownictwo


are [AR] = są

come [KAM] = przybywać

is [YZ] = jest

waiting [ŁEJTin] = czekasz

doing [DUin] = robisz

now [NAŁ] = teraz

how [HAŁ] = jak

much [MACZ] = dużo

for [FOR] = za

that [DAT/azAT] = to

Zdania


Who are you? [wHU AR JU?] = kim jesteś?

When did you come London? [ŁEN DID JU KAM LONDyN?] = kiedy przybyłeś do Londynu?

Where is he? [ŁEe YZ HI?] = gdzie on jest?

Why are you waiting? [ŁAJ AR JU ŁEJTin?] = dlaczego czekasz?

What are you doing now? [ŁAT AR JU DUin NAŁ?] = co ty teraz robisz?

How much for that? [HAŁ MACZ FOR DAT?] = ile za to?

HOMEWORK

1. Poświęć 3-5 minut na przeczytanie na głos pytajników wraz z przykładami zdań.

2. Do omawianych pytajników dobierz własne słownictwo i stwórz własne zdania, a potem przeczytaj je na głos kilkukrotnie.

3. Test na spostrzegawczość – który pytajnik w lekcji nie miał podanego przykładu zdania? 🙂

Hej, to ja Adrian. Właśnie uczę się języka ;P

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *