Test został przygotowany przez specjalistów, aby w pełni określić twój poziom znajomości języka.

Sprawdź się dla siebie, dołącz do kursu przeznaczonego właśnie dla Ciebie!

Dla wszystkich czekają atrakcyjne nagrody!Are you working tomorrow?
I would like to buy three tickets.
___ name is Tom.
How old is he?
Do you mind If I open the window?
I don't know ___.
I have ___ decision.
I ___ be there in 25 minutes.
I am ___ a car now.
How are you today?
Have you ever ___ in France?
Are you married?
What do you do for a living?
I am ___ the way.
I ___ watch TV.
Did you ___ enough money?
Did you pay attention?
I am ___________________ now.
He has just ___
I don't ___ beer.
Do you speak English?
Wypełnij poniższy formularz, aby zobaczyć wyniki
Test angielskiego
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}