TO BE – podsumowanie

TO BE – odmiana – pytania


Am I? [EM-AJ?] = czy ja jestem?

are you? [AR-JU?] = czy ty jesteś?

is he? [YZ-HI?] = czy on jest?

is she? [YZ-SZI?] = czy ona jest?

is it? [YZ-YT?] = czy ono jest?

are we? [AR-ŁI?] = czy my jesteśmy?

are you? [AR-JU?] = czy wy jesteście?

are they? [AR-DEJ?] = czy one, oni są?

TO BE – odmiana – twierdzenia


I am [AJ EM] = Ja jestem

you are [JU AR] = ty jesteś

he is [HI YZ] = on jest

she is [SZI YZ] = ona jest

it is [YT YZ] = ono jest

we are [ŁI AR] = my jesteśmy

you are [JU AR] = wy jesteście

they are [DEJ AR] = one, oni są

TO BE – odmiana – przeczenia


I am not [AJ-EM NOT] = ja nie jestem

you are not [JU-AR NOT] = ty nie jesteś

he is not [HI-YZ NOT] = on nie jest

she is not [SZI-YZ NOT] = ona nie jest

it is not [YT-YZ NOT] = ono nie jest

we are not [ŁI-AR NOT] = my nie jesteśmy

you are not  [JU-AR NOT] = wy nie jesteście

they are not [DEJ-AR NOT] = oni nie są

Słownictwo


good [GUD] = dobry

stupid [ŚCJUPID] = głupi, głupia

strong [STRONG] = silny

talkative [TOKATIW] = gadatliwa

child [CZAJLD] = dziecko

silly [SILI] = głupkowaci

tired [TAJRED] = zmęczeni

cinema [SINEMA] = kino

Pytania


Am I good? [EM-AJ GUD?] = czy ja jestem dobry?

Are you stupid? [AR-JU ŚCJUPID?] = czy ty jesteś głupi?

Is he strong? [YZ-HI STRONG?] = czy on jest silny?

Is she talkative? [YZ-SZI TOKATIW?] = czy ona jest gadatliwa?

Is it a child? [YZ-YT E CZAJLD?] = czy ono jest dzieckiem?

Are we silly? [AR-ŁI SILI?] = czy my jesteśmy głupkowaci?

Are you tired? [AR-JU TAJRED?] = czy wy jesteście zmęczeni?

Are they in the cinema? [AR-DEJ IN DE SINEMA?] = czy oni są w kinie?

Zdania twierdzące


I am good [AJ-EM GUD] = ja jestem dobry

You are stupid [JU-AR SĆJUPID] = ty jesteś głupi, głupia

He is strong [HI-YZ STRONG] = on jest silny

She is talkative [SZI YZ TOKATIW] = ona jest gadatliwa

It is a child [YT-YZ E CZAJLD] = ono jest dzieckiem

We are silly [ŁI-AR SILI] = my jesteśmy głupkowaci

You are tired [JU-AR TAJRED] = wy jesteście zmęczeni

They are in the cinema [DEJ-AR IN DE SINEMA] = oni są w kinie

Zdania przeczące


I am not good [AJ-EM NOT GUD] = ja nie jestem dobry

You are not stupid [JU-AR NOT ŚCJUPID] = ty nie jesteś głupi

He is not strong [HI-YZ NOT STRONG] = on nie jest silny

She is not talkative [SZI-YZ NOT TOKATIW] = ona nie jest gadatliwa

It is not a child [YT-YZ NOT E CZAJLD] = ono nie jest dzieckiem

We are not silly [ŁI-AR NOT SILI] = my nie jesteśmy głupkowaci

You are not tired [JU-AR NOT TIRED] = wy nie jesteście zmęczeni

They are not in the cinema [DEJ-AR NOT IN DE SINEMA] = oni nie są w kinie

Hej, to ja Adrian. Właśnie uczę się języka ;P

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *