Zwroty osobowe

ZWROTY OSOBOWE


Him [HIM] = jego, jemu

Her [HEEr] = jej, niej

Your [JOr] = twój

My [MAJ] = mój

HIM


I like him [AJ LAJK HIM] = Lubię go

I don’t like him [AJ DONT LAJK HIM] = Nie lubię go

I told him [AJ TOLD HIM] = Mówiłem mu

HER


He is with her [HI YZ FYW HEEr] = On jest z nią

She said that her mother is crazy [SZI SED DAT HEEr MADAer YZ KREJZI] = Ona powiedziała, że jej mama jest szalona

MY


My pen is red [MAJ PEN YZ RED] = Mój długopis jest czerwony

My mother works in Poland [MAJ MADAer WORKS IN PeOŁLAND] = Moja mama pracuje w Polsce

YOUR


Your father is plumber [JOR FADAer YZ PLAMAer] = Twój tata jest hydraulikiem

Your day off is tomorrow [JOR DEJ OF YZ TUMOROŁ] = Twój dzień wolny jest jutro

HOMEWORK

  1. Przeczytaj na głos w ciągu 3-5 minut zwroty osobowe i przykłady zdań.
  2. Napisz swoje przykłady zdań ze zwrotami osobowymi i przeczytaj je na głos.
Hej, to ja Adrian. Właśnie uczę się języka ;P

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *